close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه ارشد:آثارحکم موت فرضی درروابط زوجین

خانه | پست الکترونیک | آرشیو

دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فايل هاي آموزشي و پژوهشي نقد و بررسي مظالب دانشگاهي پروژه هاي دانشجويي تحقيق و مقاله


دانلود پایان نامه ارشد:آثارحکم موت فرضی درروابط زوجین

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

دانلود پایان نامه ارشد:آثارحکم موت فرضی درروابط زوجین

 

1-9-اهداف مشخص تحقيق.. 7

1-10-جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق.. 8

فصل دوم ادبیات و تاریخچه. 9

2-1- مفاهیم. 10

2-1-1-تعاریف واژه ها 10

2-1-1-2-مفهوم موت و اقسام آن. 12

2-1-2- مفهوم غیبت… 13

2-1-2-1- موارد تشکیل دهنده مفهوم غیبت… 13

2-1-2-2- علل ایجاد مفهوم حقوقی غیبت… 14

2-2-2-روایات مربوط به امورغیرمالی.. 22

3-2 -عده زوجه. 29

3-3-حضانت اولاد. 30

3-3-1 -دلايل استحقاق زوجه بر حضانت اطفال. 31

3-3-2- عناصر متشكله حضانت… 32

3-3-2-1-  نگاهداري كودك و ضمانت اجراي آن. 32

3-3-2-2- تربيت كودك… 32

3-3-3- مسئوليت هاي ناشي از حضانت… 35

3-3-3-1- مسئوليت هاي حقوقي.. 35

3-3-3-2- مسئوليت در برابر اشخاص ثالث… 36

3-3-4- موانع اجراي حق حضانت و پايان حضانت… 36

3-3-4-1- موانع قانونی.. 37

3-3-4-1-1- جنون. 37

3-3-4-1-3- موانعي كه نياز به ارزيابي دادگاه دارد. 37

3-3-4-1-3-1-ناتواني در نگاهداري طفل.. 37

3-3-4-1-3-2-ابتلا به بيماري هاي ساري.. 37

3-3-4-1-3-4-خشونت خارج از حد متعارف… 38

3-4- ازدواج دختر غائب… 38

3-5- غیبت زوجه. 39

3-6- بازگشت غایب… 39

3-6-1-  بازگشت مفقود بعد از ازدواج زوجه. 42

3-6-2- معلوم شدن وفات شوهر غائب در خلال عده وفات… 43

4-1-تقسیم سهم الارث غائب… 45

4-1-1-  نظریه فقه امامیه درموردارث… 47

4-1-2- شرايط تحقق ارث زوجه غايب در قانون مدنی.. 48

4-1-4- وجود علقه زوجيت… 49

4-1-5- بقاء زوجيت در زمان فوت… 50

4-2-نفقه زوجه غائب مفقود الاثر. 51

4-3-  مهریه زوجه غائب… 52

4-4-1- اداره اموال غايب به وسيله نماينده قراردادي.. 53

4-4-2- اداره اموال غايب به وسيله نماينده قانوني.. 55

4-4-3- وضع حقوقي غائب پس از اطلاع مقام قضايي تا نصب امين.. 55

4-4-4- مسئول جبران خسارت وارده به اموال غايب… 57

4-5-  تعيين ناظر اموال. 57

4-5-1- شرايط ناظر اموال. 59

4-5-2- اولويت‌هاي نصب ناظر اموال. 60

4-5-3- اختيارات ، وظايف و مسئوليت‌هاي ناظر اموال. 61

5-1-1- نصب امین برای اداره اموال غائب… 70

5-1-2-دادن اموال به  تصرف موقت ورثه. 75

5-2-2-  نحوه رسیدگی دادگاه 84

 

 

 

غایب مفقود الاثر یک اصطلاح حقوقی است که مقنن در قانون مدنی و قانون امور حسبی بارها از آن استفاده نموده است.شخصی که مدت بالنسبه مدیدی از اقامتگاه و محل سکونت خویش دور شده است و هیچ گونه خبری از او در دست نیست.در فقه چنین غیبتی را غیبت منقطعه می گویند(شهیدثانی،ج4،ص818)

و کسی را که بدین نحو غیبت نموده غایب مفقودالخبر نیز نامیده شده است . باتوجه به تعریفی که قانون مدنی از چنین شخصی به دست داده است انتخاب اصطلاح غایب مفقودالاثر برای معرفی این شخص خالی از اشکال نیست، زیرا به هر حال اثر و نشانه ای از چنین شخصی باقی مانده است.اموال و فرزندان و زوجه ی وی از جمله آثار و موضوعاتی هستند که در زمان غیبت مورد بحث قرار می گیرند و اگر غایب هیچ گونه اثری از خودبه جای نگذارده باشد ، بحث حقوقی مفید و موثری درباره ی او مطرح نمی شود.

بنابراین اطلاق غایب مفقودالخبر به این چنین اشخاصی مناسب تر می نماید، ولی ما به تبعیت از نظر فقها و قانونگذار در قانون مدنی عنوان غایب مفقود الاثر را به کار خواهیم برد.

بعد از این که مفقود الاثر بودن غایب محرز شد، برای حفظ و اداره‌ی اموالش، امینی به وسیله‌ی دادگاه تعیین خواهد شد. قبل از تعیین امین، قانونگذار حفظ و نظارت اموال غایب را بر عهده‌ی دادستان قرار داده است. بنابراین دادستان یا نماینده‌ی او باید اقدامات لازم برای حفظ اموال غایب را به عمل آورد؛ مثلاً آنها را مهر و موم کند، اموال ضایع شدنی را بفروشد و طلب غایب را وصول نماید.هر گاه غایب مفقود الاثر در خارج از ایران اموالی داشته باشد، حفظ و نظارت اموال مزبور تا تعیین امین به عهده‌ی مأمورین کنسولی خواهد بود و وظایف و اختیارات آنان همان است که برای دادستان‌ها مقرر شده است. قانونگذار برای جلوگیری از حیف و میل اموال غایب، تعیین شخص مورد اعتمادی را به عنوان امین پیش بینی نموده است. برابر با ماده‌ی 1012 ق.م: «اگر غایب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تكلیفی معین نكرده باشد و كسی هم نباشدكه قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محكمه برای اداره اموال او یك نفر امین معین می‌كند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول می‌شود.»قانونگذار به دادگاه اختیار داده که از امینی که تعیین می‌کند ضامن بگیرد یا تضمینات دیگری اخذ نماید تا هرگاه امین در حفظ اموال غایب تقصیر کند یا اموال او را حیف و میل نماید، جبران خسارت وارده ممکن باشد.

کسی که در زمان غیبت غایب عملاً متصدی امور او بوده است در تعیین امین برای غایب بر دیگران مقدم خواهد بود. (ماده‌ی 132 ق.ا.ح) به علاوه در تعیین امین، وراث غایب بر دیگران مقدم هستند مشروط بر این که حاضر به دادن ضامن یا تضمین دیگر مطابق نظر دادگاه باشند. (ماده‌ی 1014 ق.م) .ماده‌ی 126 قانون امور حسبی به دادگاه صلاحیت‌دار برای نصب امین و ماده‌ی 114 ق.ا.ح به غایب مفقود الاثری که در خارج از ایران اموالی دارد اشاره کرده است.

از آنجا كه انسان هميشه و در تمام دوران زندگی خویش ،ناگزیر ازتلاش براي تامين نيازها و خواسته هاي خود بوده و همچنین سعي در تامين ضروريات زندگي خود داشته است ، همين امر موجب شده در راستای نیل به هدف  مذکور، فعاليتهاي متفاوتي را انجام دهد. به عنوان مثال براي اين كه شغل و درآمد مناسبي داشته باشد، گاهي مجبور است دور از خانه و كاشانه خود مشغول فعاليت شود.عامل ديگري كه انسان رابه دور شدن از محل سكونت خود سوق می دهد، مسافرت هاي علمي ، گردشي و ورزشي مي باشد.بنابراین یکی از. مواردي كه موجب می شود خانواده ، بستگان و نزديكان فرد مدتي از او بي خبر باشند،همين مسافرت هاست.

گاهی مسائل و پیچیدگی های مربوط به حواشی این مسافرت ها نیزمی تواند عامل موثر دیگری در جهت حدوث دلایل مفقودشدن شخص گردد و همچنین عوامل ديگر غير از عامل یاد شده  ممکن است وضعیت حیات و ممات  شخصی را با تردید جدی مواجه سازد و باعث اطلاق عنوان غایب مفقودالاثر مصطلح درقانون مدنی و غایب منقطع در فقه انور،بر وضعیت چنین اشخاصی گردد.

در كشور ما شروع جنگ تحميلي، باعث افزایش آمار مفقودين گردید و وضعیت حادث شده  موجبی شد تا از وضعیت زندگی و مرگ بسياري از رزمندگان، هیچ اطلاعی نداشته باشيم. بنابراين حمايت حقوقي از اين اشخاص،پيش شرط ضروري تحقق هدف اصلي قانونگذار يعني نظم اجتماعي گردید. علاوه بر اين تمام اشخاص براي داشتن روابط مشروع و منطقي با ديگران نيازمند حمايت قانوني مي باشند. فلذا قانونگذار با الهام از مبانی شرعی و فقهی بالاخص در ذیل مصرحات پاره ای از قوانین و مقررات موضوعه ، ذر ذیل ماده ی 1011قانون مدني در تعریف غایب مفقودالاثر چنین اشعار نموده است: « غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.» وهمچنین در مواد 1012 الی 1030 و اصلاحات بعدی قانون یاد شده و مواد 126 الی 161قانون امور حسبی  مصوب  2 تيرماه 1319 ، قانونگذار بيان احكام حقوقي غائب مفقودالاثر را مورد تدقیق قرار داده است.


با توجه به اين كه موضوع اين تحقيق اثر حكم موت فرضي بر دارايي و نكاح غائب مفقودالاثرمي باشد لذا به تبيين و بررسي اين مفاهيم پرداخته شده است. در پژوهش حاضر،آيين و شرايط صدور حكم موت فرضي مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس آثار مالي و غير مالي صدور حكم موت فرضي ، بررسي خواهد شد پس از صدور حكم موت فرضي ، اموال غائب به ورثه ی منتقل خواهد شد. نسبت به اموال غير مالي غائب آنچه مورد توجه قرار گرفته، طلاق زوجه ی غائب، مهريه، تغييرات احتمالي سهم الارث و … مي باشد.

شايد سوال اساسی مطرح شود كه حضانت براي زوجه ی غائب حق است يا تكليف و آيا تغييراتي در سهم الارث زوجه ی غائب رخ مي دهد, و در صورت طلاق سهم الارث زوجه به چه صورت خواهد بود. همچنين حقوق وتكاليف طلبكاران مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

پس بنابراین در اين تحقيق کوشیده شده كه به طور كلي اثرحكم موت فرضي بر تمامي ديون و مطالبات غائب مفقودالاثر و ازدواج او مورد بررسي قرار گيرد وحد وسطي بين نظرات فقها و حقوق دانان به دست آيد. اختلاف نظرهاي موجود در بين فقها، به طور مثال در بحث آغاز شروع عده در صورتي كه غائب فوت كند ، ماهيت عده اي كه قاضي زوجه را طلاق مي دهد و همچنين وضعيت حقوقي اموال غائب و حقوق و تكاليف طلبكاران و سكوت قانون گذار دربرخي مسائل نگارنده را بر آن  داشته تا به بررسي اين مسائل بپردازد.

مسأله ی غايب مفقودالاثر، در تمام نظام هاي حقوقي، قوانين و مقررات كشورها،  وبررسی آن در نزد دكترين، حقوقدانان و عقايد علماي مذهبي ريشه دارد. قدمت و سابقه ی اين موضوع به بدو پيدايش جوامع بشري برمي گردد. با وجود اين و همچنین وضع قوانين و مقررات متعدد، هنوز هم مسائل ومشكلات حقوقي جدی در این زمینه وجود دارد.

مراد از غائب مفقودالاثر، فردي است كه براي مدت نسبتاً طولاني از محل خود غائب بوده و ازاو هيچ گونه خبري در دست نباشد. به اين معني كه معلوم نيست زنده است يا مرده و اما اگر مدت نسبتاً كوتاه غائب باشد و يا اين كه بدانند زنده است ولي محل او معلوم نباشد، غائب مفقودالاثر شناخته نمي شود ,اگر چه غيبت او مدت بالنسبه ی مدیدی به طول بيانجامد و يا هيچ زماني برنگردد. تشخيص طولاني بودن مدت به عهده عرف است كه به اعتبار زمان يا مكان تغيير مي نمايد. در صورتي كه غايب مفقودالاثر از خود دارايي يا زني را به جاي نگذارده باشد، وضعيت او مورد فحص و تدقیق قرار نمي گيرد، زيراهيچ گونه اثري در بر ندارد, ولي چنانچه غائب از خود دارايي يا زني باقي گذارد، هر يك از اين دووضعيت مورد بحث مي باشد.آثار مالي و غير مالي اي كه صدور حكم موت فرضي به جاي مي گذارد،از قديم الايام در فقه اماميه و مذاهب اربعه اهل سنت مورد بررسي هاي اجتهادي قرار گرفته است كه در نگارنده ی سطور اين تحقيق مواردي از اين دسته اظهارنظرها و آراي فقها و حقوقدانان و همچنين قوانين موضوعه ی مربوط را ذكر خواهد کرد.

2-اگر همسر غائب مفقود الاثرطلاق نگرفته باشد و ازطرق پیش بینی شده ی قانون گذار در فقه اسلامی استفاده ننماید ،آيا مخیر به عدم نگهداری عده است يا ملزم است به استناد همين حكم عده نگه داشته و پس از انقضای مهلت عده ی مزبور ازدواج نماید؟

1- به نظر می رسد غائب پس از بازگشت نسبت به عين اموال وعوض آنها حق تصرف و مالكیت دارد.+ نوشته شده در چهارشنبه 28 تير 1396 ساعت 14:2 توسط aaaa | | تعداد بازدید : 1

مطالب قبلی

» عوامل کلی مؤثر بر مطلوبیت مسکن-معماری پایدار
» طراحی مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز
» اصول طراحی سبز
» مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز
» توسعه مدیریت زنجیره تامین سبز
» پایان نامه اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) و عملکرد سازمانی
» جرم شناختی سرقت در فضای سایبری-رشته حقوق
» حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی
» پایان نامه سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری)
» پایان نامه سرمایه های فکری و اثر آن بر عملكرد سازمانی

صفحات وبلاگ

منوی اصلی

تبلیغات

دسته بندی خبر ها

نظر سنجی

درباره ی ما


آرشیو

پیوند های وبلاگ

امار وبلاگ

امکانات


Powered By
rozblog.com

کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ postca محفوظ می باشد.