close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان

خانه | پست الکترونیک | آرشیو

دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فايل هاي آموزشي و پژوهشي نقد و بررسي مظالب دانشگاهي پروژه هاي دانشجويي تحقيق و مقاله


پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

استاد راهنما :

دكتر قدرت الله خسروشاهي

استاد مشاور :

دكتر محمد خليل صالحي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول کلیات تحقیق

1-1 بیان مسأله 5

1-2 اهميت تحقيق 6

1-3 اهداف تحقيق 7

1-4 سئوالاهای تحقيق 8

1-5 فريضه‏هاي تحقيق 8

1-7 روش تحقيق 9

1-7پيشينۀ تحقيق 9

1-8 زندان و جايگاه آن در حقوق كيفري 9

1-9 مبحث اول : تعريف حبس، تاريخچه و جايگاه آن در حقوق كيفري 10

1-9-1 گفتار اول – تعريف و تاریخچه حبس. 10

1-9-1-1 تعريف حبس. 10

1-9-1-2 معناي لغوي حبس. 11

1-9-1-3 تعريف اصطلاحي حبس. 11

1-9-1-4 تاريخچۀ حبس. 13

1-9-2 گفتار دوم : دیدگاه‌های مرتبط با اصلاح و بازپروري بزهكاران در زندان 17

1-9-2-1  الغا گرايان 20

1-9-2-2 جایگزین‌های مجازات سلب آزادي 21

1-10 مبحث دوم – نقش حبس در پيشگيري از جرم 21

1-10-1 گفتار اول – هدف ارعابي اعمال مجازات زندان 22

1-10-1-1 ارعاب فردي 24

1-10-1-2 ارعاب جمعي 25

1-10-2 هدف اصلاحي مجازات حبس. 26

1-11 مبحث سوم – نقش جرم زايي حبس. 30

1-11-1  گفتار اول – تأثير حبس در جرم زايي 30

1-110-1-1 آموزش و انتقال جرايم 30

1-11-1-2 بزهكاري در داخل زندان 33

1-11-1-3 پذيرش ارزش‌های ضد اجتماعي 34

1-11-2 گفتار دوم – تأثير غير مستقيم حبس در جرم زايي 36

1-11-2-1 از هم پاشيدگي خانواده 36

1-11-2-2 بيكاري و طرد اجتماعي 39

1-11-2-3  ساير موارد 40

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بررسي عملكرد اردوگاه كار درماني استان اصفهان 44

2-1 مبحث اول : معرفي اردوگاه كار درماني استان اصفهان 44

2-3 مبحث سوم : ضوابط حاكم بر اردوگاه كار درمان استان اصفهان 45

2-3-1  اشتغال و حرفه آموزي زندانيان وفق حداقل رفتار سازمان ملل متحد 45

2-4 اشتغال و حرفه آموزي زندانيان اردوگاه مركزي اصفهان 52

2-5 كارهاي توليدي زندان كه خود به چند دسته كلي تقسيم می‌گردد : 53

2-5-1 كارهاي توليدي صنعتي زندان 53

2-5-2 كارهاي توليدي خدماتي 56

2-5-3 كارهاي توليدي هنري 56

2-5-4 كار خدمات اجتماعي 56

فصل سوم : روش شناسی تحقيق و تجزیه و تحلیل داده­ها

3-1طرح پروژه 60

3-2 روش کتابخانه‌ای 60

3-3 روش پیمایشی 61

3-4 جامعه آماری 61

3-5 حجم نمونه و روش نمونه گیری 63

3-5-1 حجم نمونه 64

3-5-2 روش نمونه گیری 64

3-6 ابزار پژوهش و شیوه گردآوری اطلاعات 64

3-7 روش تهیه پرسشنامه 64

3-8روایی / اعتبار 64

3-8-1 روایی ظاهری 65

3-8-2 روایی محتوایی 65

3-8-2 پایایی 66

3-1 وضعيت پاسخ دهندگان بر حسب تحصيلات 67

3-2 وضعيت پاسخ دهندگان بر حسب وضعيت تأهل 68

3-3 وضعيت پاسخ دهندگان بر حسب تعداد محکومیت به جرم حمل و استعمال مواد مخدر 69

3-4 وضعيت پاسخ دهندگان بر حسب محل و مكان حمل و استعمال مواد مخدر 71

3-5  فراواني و درصد پاسخ نمونه‌ها مورد  پژوهش به گويه هاي پرسشنامه 72

فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهاداها

4-1نتیجه گیری 90

4-1-1 یافته‌های  تحقيق مربوط به سوال اول  تحقيق : 91

4-1-2 یافته‌های  تحقيق مربوط به سوال دوم  تحقيق 92

4-1-3 یافته‌های  تحقيق مربوط به سوال سوم  تحقيق 93

4-1-4 یافته‌های  تحقيق مربوط به سوال چهارم  تحقيق 94

 4-1-5 یافته‌های  تحقيق مربوط به سوال پنجم  تحقيق 95

4-2 پيشنهادات بر اساس یافته‌های  تحقيق 96

4-3 محدودیت‌های  تحقيق 98

ضمائم 100

منابع و مآخذ 102

چکيده

پژوهش حاضر نگاهي انسان دوستانه با توجه به رعايت موازين حقوق به مجازات شايع جامعۀ امروزي ما (حبس) دارد. در ابتداي آن ضمن آشنايي با اين مجازات، تاريخچه و اهداف اين مجازات، با نقش اين مجازات در پيشگيري از وقوع جرم و نقش جرم زايي اين مجازات آشنا مي‌گرديم. سپس با برخي جنبه‌هاي انساني مجازات حبس شامل تفكيك و طبقه بندي، تغذيه و غذاي مصرفي، اشتغال و حرفه آموزي، امور آموزشي، تفريحي، ورزشي و بهداشتي زندانيان آشنا شده و به بررسي و تطبيق اين حقوق در حداقل قواعد رفتاري سازمان ملل متحد و آيين نامۀ فعلي سازمان زندان‌ها پرداخته و عملكرد سازمان زندان‌ها در اردوگاه مركزي اصفهان در رابطه با حقوق ياد شده مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد.

مطالعه حاضر، به لحاظ اجرا از نوع پيمايشي، به لحاظ معيار زمان، مقطعي، به لحاظ معيار کاربرد، کاربردي و به لحاظ معيار ژرفايي، پهنانگر است. ضمن اينكه براي تدوين چارچوب نظري تحقيق و مروري بر تحقيقات پيشين از روش كتابخانه‌اي (اسنادي) نيز بهره گرفته شده است.

نتايج اين  تحقيق در پرتوي تجزيه و تحليل نهايي سوالات اصلي و فرعي، حاكي از آن است عوامل مورد نظر كه در سوالات اصلي  تحقيق شامل جنسيت، سن، عامل جغرافيا، بيكاري و وضعيت اقتصادي، زمينه‌هاي فرهنگي و اعتياد به مواد مخدر و دخاني در ارتكاب مجرمين به حمل و استعمال مواد مخدر تأثير دارند. البته ميزان تأثير گذاري هر كدام مؤلفه ها متفاوت مي‌باشد.

بنابراين مي‌توان راه‌­کارهايي را به عنوان عوامل كاهش حمل و استعمال مواد مخدر پيشنهاد داد.

– از بين بردن فقر و تنگدستي

– مبارزه با اعتياد و مواد مخدر

– ايجاد محيط‌هاي مناسب ورزشي، علمي و…

– مشاوره و مصاحبه با روانشناسان و جامعه شناسان به عبارتي استفاده از متخصصين امر

– برنامه‌هاي تلويزيوني مناسب و مفيد

واژگان کليدي: جرم، اردوگاه کار درماني، مواد مخدر و اصفهان.

مقدمه

يافتن پاسخي مناسب،كارآمد و موثر در برابر جرايم ارتكابي افراد بزهكار، همواره يكي از دغدغه‌های اصلي بشر بوده است. مروري بر تاريخ كيفرها نشان می‌دهد كه انسان‌ها در اين زمينه تجربه‌های متنوع، گسترده و گاه وحشتناكي را پشت سر نهاده‌اند. اما امروزه از بسياري از كيفرهاي كهن كه روزگاري رواج داشته‌اند تنها نامي باقي مانده است. برخي از این گونه كيفرها كه هنوز در پاره‌ای از نظام‌های كيفري كاربرد دارند، در پرتو كيفري كه از چند قرن پيش به اين سو، سيطرۀ خود را به عنوان گسترده‌ترین و رایج‌ترین شكل سازماندهي بزهكاران، بر نظام‌های عدالت كيفري اكثر كشورهاي جهان گسترانيده است، تا حدود زيادي رنگ باخته‌اند. يكي از بحث برانگيزترين مجازات‌ها در حال حاضر مجازات زندان است. عليرغم انتقاداتي كه از اواخر قرن نوزدهم نسبت به سيستم زندانباني و شرايط نامناسب زندان‌ها در كشورهاي مختلف ابراز می‌شده است، حبس كردن هنوز معمول‌ترین مجازات براي مرتكبان جرايم سنگين در سراسر دنياست، به طوري كه شايد نتوان يك سياست كيفري بدون زندان را در ذهن مجسم نمود. بدين ترتيب با درك اين نكته كه شعار حذف كامل زندان‌ها و استفاده از مجازات‌ها جايگزين نمی‌تواند در شرايط فعلي واقع‌گرایانه باشد، تلاش‌های انجام شده از سوي دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غير دولتي مرتبط، معطوف به اصلاح وضع موجود براي برخورداري از يك نظام زندانباني بهتر و كارآمدتر بوده است. منظور از اين تلاش‌ها، از يك سو انسانی‌تر كردن شرايط زندان‌ها است.

توجه به اين امر كه از ميان خيل عظيم جمعيت كيفري زندان‌ها، برخي زندانيان كساني هستند كه به خاطر جرايم سنگين محكوم به گذراندن تمامي عمر خود در زندان شده‌اند و برخي از آن‏ها كساني هستند كه به خاطر تخلفي نه چندان مهم، چند ماهي را در آنجا سپري خواهند كرد.  برخي، مهمان دائمي زندان به حساب می‌آیند كه پس از چندين مرتبه رهايي، دوباره گرفتار جرم شده و راهي زندان گردیده‌اند و برخي ديگر افرادي هستند كه از سر تقدير و به دلايلي همچون بدهي مالي و… سر از زندان در آورده‌اند و مهم‌تر از همه برخي از آن‌ها كساني محسوب می‌شوند که تنها بر اساس اتهامي كه به آن‌ها وارد شده است و گاه می‌تواند نتيجه سوءتفاهم يا دسيسه چيني ديگران بوده باشد در زندان به سر می‌برند و چه بسا كه بي گناهي آنان نيز پس از مدتي اثبات گردد و از محيط زندان رهايي يابند، امري در خور توجه و تأمل می‌باشد. به عبارت ديگر امروزه زنداني را فرد منفور و مطرودي كه بايد در سياه چاله‏هاي تاريك و نمور به دور از اجتماع نگهداري شده و با تحمل درد، رنج، خفت و حقارت، كفارۀ گناه و رفتار ضد اجتماعي خود را بپردازد نمی‌دانند. برعكس، او را انساني می‌دانند كه هر چند، مثل هر بشر جایزالخطای ديگر، مرتكب رفتار نادرستي شده، ليكن، مانند همه انسان‌ها، مستحق برخورداري از رفتاي انساني در حين تحمل مجازات و نيز قادر به اصلاح و باز اجتماعی شدن است. به عبارت ديگر، زندان‌های ايران اهميت مضاعف می‌یابد. اولاً از اين رو كه وجود شرايط غير انساني در زندان‌ها با اهداف بشر دوستانه اسلام و كرامت ذاتي كه انسان‌ها در اين آيين الهي از آن برخوردارند در تعارض است و ثانياً از آن جهت كه حبس گرايي مفرط در قوانيني مثل قانون تعزيرات 1375 و عدم تمايل قضات به استفاده از نهادهايي چون تعليق و تخفيف مجازات،زندان‌های ايران را مملو از تعداد قابل توجهي از افرادي چون بدهكاران مالي، مرتكبان جرايم غير عمدي، صادر كنندگان بي تقصير چک‌های بلامحل و نظاير آن‌ها كرده كه اين افراد را نمی‌توان به مفهوم واقعي كلمه جنايتكار و مستحق تحمل حبس‌هایی با شرايط سخت دانست.

سمت و سوي ديگر تلاش‌های انجام شده طي ساليان اخير در کشورهای مختلف نيل به اهداف ارعابي و اصلاحي مجازات حبس بوده است، سيستم زندانباني كه تأثيري در اصلاح محبوسين نداشته بلكه آن‌ها را حرفه‌ای‌تر از گذشته از زندان خارج می‌سازد و نقش ارعابي آن در باز داشتن زندانيان و ساير افراد جامعه كم رنگ است، نمي‏تواند يك سيستم موفق و افتخار آميز باشد.

فصل اول : کلیات تحقیق

زندان و تأثیر آن در بزهكاري

1-1 بیان مسأله

علي رغم نظريات موافق و مخالفي كه در خصوص مجازات سلب آزادي بشر ( حبس ) ارائه شده است امروزه استفاده از اين مجازات در تمام نظام‌های كيفري رواج دارد و شايد حذف آن از زرادخانه‌های كيفري در حال حاضر نه ممكن و نه منطقي باشد.

تأمل در آمار یک‌صد و هشتاد هزار نفري زندانيان در ايران و مجموعه سازمان‌های گسترده، بودجه و امكاناتي كه براي نگهداري، اصلاح و تربيت، باز پروري و همچنين در برخي موارد ارائه خدمات مراقبت بعد از خروج به اين جمعيت گسترده صرف می‌گردد، اهميت اين موضوع و لزوم توجه بيشتر به جنبه‌های مختلف اين مجازات را بيشتر نمايان می‌سازد.

بي ترديد تفاوت‌های بسياري ميان اين افراد در نوع جرم ارتكابي و نوع اتهام و مكاني كه در بند آن هستند وجود دارد. برخي از اين جمعيت یک‌صد و هشتاد هزار نفري در مراكزي نگهداري می‌شوند كه از مکان‌های مناسب و از امکانات رفاهي مطلوب، كاركنان آموزش ديده و مبتني بر برنامه‌های اصلاحي و تربيتي برخوردار می‌باشند و برخي ديگر از مکان‌هایی فاقد شرايط مطلوب، كه زندانيان پس از ورود به آن در معرض انواع آسیب‌ها، بیماری‌ها، تهديدها و سوء استفاده‌ها قرارمي گيرند، كه در مواردي اين امر می‌تواند توسط خود زندانيان صورت پذيرد. اما علي رغم تفاوتي كه ميان این‌گونه زندانيان و مکان‌های نگهداري آنان به عنوان زندان وجود دارد، يك چيز در ميان همۀ آن‌ها مشترك است. تك تك آن‌ها زنداناني محسوب شده و مكاني كه در آن به سر می‌برند صرف نظر از اسم‌های مختلف در نظر گرفته شده براي آن‌ها زندان محسوب می‌گردد. حال آنچه كه به عنوان زندان از آن نام می‌برند و لاجرم افراد در بند آن‌را، خواه كوتاه و خواه بلند مدت و خواه به عنوان بازداشت و خواه به عنوان مجازات، زنداني می‌نامند و در خور تدبر و تأمل می‌باشد. به راستي هدف ما از اجراي مجازات زندان چيست؟ اجراي مجازات زندان چه تأثيري بر زنداني، خانوادۀ وي و اجتماع دارد؟ آيا در بند كشيدن و محصور نمودن جسم زنداني به معناي در بند كشيدن تمامي حقوق اساسي زنداني است؟ آيا سلب آزادي فرد به معناي سلب ساير حقوق وي می‌باشد؟

در تحقيق حاضر كه از دو بخش تشكيل گرديده بخش اول به تبيين زندان و جايگاه آن در حقوق كيفري اختصاص يافته و سعي گرديده پاسخي شايسته نيز در لابه لاي مباحث به اين سئوالات داده شود. در بخش دوم حقوق زندانيان در ايران و عملكرد سازمان زندان‌ها در زندان مركزي اصفهان مورد بررسي قرار گرفته است.

1-2 اهميت تحقيق

با پذيرش مجازات زندان به عنوان يك مجازات مهم در نظام عدالت  كيفري كه با در بند كشيدن آزادي فرد، نقش خود را به عنوان يك كيفر در برابر جرم ارتكابي اين فرد نشان می‌دهد، اين سئوال مطرح می‌گردد كه آيا هدف ما از اجراي اين مجازات، سلب تمام حقوق اين فرد بوده است؟ و آيا اين حبس باعث سلب ساير حقوق فرد زنداني نمی‌گردد؟ و سئوال مهم‌تر نهاد زندان بايد چگونه باشد تا ضمن برخورداري از كارآمدي لازم به عنوان يك كيفر،حقوق اساسي زندانيان را نيز تا حد مطلوب رعايت نمايد؟

درك جنبۀ انساني و حقوق بشري حبس امري بسيار ساده و نياز به فلسفه بافي و استدلال‌های گوناگون ندارد.كافي است هر كس چشم خود را در لحظه‌ای فرو بندد و با خود بيانديشد كه اگر هرآينه روزي از سر تقدير، و به هر دليلي سر از زندان در آورد چه انتظاري از اين نهاد می‌تواند داشته باشد و متوقع چه راهكارهايي خواهد بود كه در عين حال كه وي را متوجه و ملزم به جبران خطاي خود نمايد به گونه‌ای كافي در برابر مخاطرات احتمالي كه منجر به تباهي و نابودی‌اش می‌گردد محافظت نمايد.

متأسفانه علي رغم آفت‌ها و مخاطرات گوناگون تعريف شده براي مجازات حبس و لزوم استفاده از اين مجازات به عنوان آخرين راه حل، روز به روز شاهد افزايش تعداد زندانيان در سراسر جهان و کشور خودمان می‌باشیم. در كشور ما با توجه به تورم قوانين كيفري و استفاده از اهرم مجازات حبس به عنوان يك مجازات اصلي حتي در مورد تخلفات نه چندان مهم چون بدهي مالي، ارتكاب جرايم غیر عمد و…، آفات و مضرات زندان و تأثير نامطلوب آن بر فرد زنداني، خانوادۀ او و كل جامعه، توجه بيشتر به حقوق اساسي زندانيان، را ضروري می‌نماید. متأسفانه عموم مردم جامعه نه تنها از شرايط بد زندان‌ها مشكلات و آفات زندان،متأثر و متألم نمی‌گردند بلكه اطلاع از برخي حقوق زندانيان موجبات نارضايتي و اعتراض آن‌ها را نيز فراهم می‌گرداند.

صرف نظر از تمامي موارد ذكر شده و جنبه‌های انساني و حقوق بشري زندان، اگر صرفاً از ديدگاه اصلاحي و تربيتي به مقولۀ حبس نگاه كنيم آيا در زندان‌هایی كه علاوه بر آزادي زنداني، وي را از ساير حقوق انسانی‌اش محروم می‌کنیم و او را در شرايط حقارت آميز و خفت بار نگهداري می‌کنیم، به جاي اصلاح و بازپروري، موجب سقوط و غلتیدن هرچه بيشتر زنداني از مقام انسانيت نمی‌گردیم؟ آيا صحيح می‌باشد در زندان‌هایی كه زنداني تحت شرايط غير انساني و تحقير آميز نگهداري می‌شود توقع داشت در اين شرايط و پس از آزادي اين فرد از خود رفتارهاي انساني بروز دهد؟

لذا علاوه بر ديدگاه حقوق بشري و انسان دوستانه، جهت رسيدن به اهداف اصلاحي و تربيتي زندان‌ها و كاهش آفت زندان و تأثير نامطلوب آن بر جامعه و زنداني بايد هر چه بيشتر حقوق انساني زندانيان را شناخت و در جهت تثبيت و احقاق آن اقدام نمود و اين پايان نامه تلاشي جزيي در اين راه می‌باشد.

1-3 اهداف تحقيق

مهم‌ترین اهداف اين تحقيق به شرح ذيل می‌باشد :

1- بررسي و شناخت برخي از حقوق كه در آيين نامۀ اجرايي سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است.

2- ارزيابي عملكرد سازمان زندان‌ها در ايران در راستاي اجراي حقوق پيش بينش شدۀ زندانيان در آيين نامۀ اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربيتي.

3- بررسي و تطبيق حقوق پيش بيني شده براي زندانيان در ايران با حقوقي كه در حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد براي زندانيان پيش بيني شده است.

4- ارزيابي حقوق زندانيان در اردوگاه مركزي اصفهان و عملكرد سازمان زندان‌ها در اين استان.

1-4 سئوالات و فريضه‏هاي تحقيق

آيا آيين فعلي سازمان زندان‌ها علي رغم اصلاحات متعددي كه در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نيل به اهداف اصلاحي و تربيتي مجازات حبس موفق كند؟ آيا در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انساني و حقوق بشري مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟

آيا جهت اجراي اين آيين نامه امكانات و تسهيلات لازم در اختيار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آيا سازمان زندان‌ها نسبت به اجراي كامل مفاد آيين نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقي كه در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعيت حقوق زندانيان در ايران، در برخي از موارد، از حداقل حقوقي كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پيش بيني شده است كمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پيش بيني شدۀ زندانيان، در آيين سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زياد ورودي افراد به زندان‌ها، امكانات فعلي سازمان زندان‌ها جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

1-5 روش تحقيق

تحقيق حاضر كه نوعي تحقيق كاربردي می‌باشد در دو بخش تهيه شده است كه بخش اول تحقيق نظري بوده و به روش کتابخانه‌ای و فيش برداري از منابع کتابخانه‌ای تهيه شده است. در بخش دوم همانند بخش اول كه در آن علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه‌ای از مصاحبه‌های صورت گرفته از مسئولان سازمان زندان‌ها در استان اصفهان ( مدير كل سازمان زندان‌ها در استان اصفهان، سرپرست زندان مركزي استان اصفهان و معاونان وي)، زندانياني كه در اندرزگاههاي مختلف زندان مركزي اصفهان بوده‌اند و نیز مشاهدات عيني كه از بخش‌های مختلف اردوگاه مركزي اصفهان به عمل آمده است، استفاده شده است.

1-6 پيشينۀ تحقيق

در كشور ما از ميان كتب موجود چند كتاب قديمي در زمينۀ زندان و مسائل مربوط به آن از خانم دكتر تاج زمان دانش و آقايان دكتر محمد باهري و دكتر جاويد صلاحي وجود دارد كه در آن ضمن بررسي زندان، به طور مختصر و مفيد به حقوق زندانيان نيز اشاره شده است. در سال‌های اخير کتاب‌هایی از سوي مركز آموزشي و پژوهشي سازمان زندان‌ها كه اكثر آن‌ها ترجمه کتاب‌ها و منابع خارجي می‌باشد از طرف انتشارات اين مركز (انتشارات راه تربيت) چاپ شده است. همچنين تحقيقاتي به صورت جسته و گريخته توسط مراكز آموزشي و پژوهشي زندان‌های مختلف كشور صورت گرفته است. مقالاتي اندك نيز توسط برخي از اساتيد رشته حقوق و جامعه شناسي و رشته‌های مرتبط و دانشجويان رشته حقوق در مجلات دانشگاهي وجود دارد. در تحقيقاتي خارجي، مطالعات و پژوهش‌های زيادي در هر مورد وجود دارد. و همان طور كه عرض شد بسياري از کتاب‌هایی كه در حال حاضر در ايران چاپ شده است ترجمه منابع خارجي می‌باشد.

1-7 زندان و جايگاه آن در حقوق كيفري

حبس يكي از انواع مجازاتي است كه براي فرد مجرم وضع شده است، حبس نمودن فرد نتيجۀ مستقيم بزهي است كه توسط بزهكار در جامعه صورت پذيرفته است. يكي از مهم‌ترین اهداف حبس يا سلب آزادي فرد، تأثير اصلاحي اين مجازات بر فرد بزهكار و اشخاص ديگري كه از بيرون به محكوم عليه می‌نگرند می‌باشد. اين تصور كه هر چه وضعيت مشقت بار تري را در زندان‌ها براي مجرمين به وجود آوريم، و هر چه بر بزهكار محبوس سخت گيري بيشتري بشود و هرچه او را از حقوقي كه می‌توان براي يك انسان در نظر گرفت بيشتر محروم نماييم، بهتر و بيشتر از گذشته می‌توان به اصلاح فرد و در نهايت جامعه پرداخت، نمی‌تواند تصوري صحيح باشد و چه بسا با اجراي اين روش‌ها نه تنها به جنبه‌های اصلاحي مورد نظر دست پيدا نمی‌کنیم بلكه نتايج معكوس عايد ما می‌گردد. در اين فصل سعي شده ابتدا تصويري روشن از حبس در قالب بيان تاريخچه حبس و جايگاه حبس در حقوق كيفري ارائه گردد، سپس به نقش حبس در جرم زايي و پيشگيري از وقوع جرم پرداخته شود.

1-8 مبحث اول : تعريف حبس، تاريخچه و جايگاه آن در حقوق كيفري

وقتي سخن از حبس به ميان می‌آید، ناگزير مفاهيم زندان و زنداني نيز متبادر به ذهن می‌گردد كه رابطه تنگاتنگي با يكديگر دارند. بنابراين در اين مبحث سعي می‌گردد هم از حبس به عنوان مجازات و هم از حبس به عنوان زندان به موازات هم بحث گردد. سپس تاريخچۀ اين مجازات در جوامع بشري و در اسلام و در نهايت از ميان دیدگاه‌های مختلفي كه نسبت به اين مجازات وجود دارد دیدگاه‌های مرتبط با اصلاح و بازپروري بزهكاران مورد بررسي قرار می‌گیرد.

ارسال شده در دسته‌ها

راهبری نوشته‌ها+ نوشته شده در چهارشنبه 28 تير 1396 ساعت 15:28 توسط aaaa | | تعداد بازدید : 2

مطالب قبلی

» عوامل کلی مؤثر بر مطلوبیت مسکن-معماری پایدار
» طراحی مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز
» اصول طراحی سبز
» مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز
» توسعه مدیریت زنجیره تامین سبز
» پایان نامه اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) و عملکرد سازمانی
» جرم شناختی سرقت در فضای سایبری-رشته حقوق
» حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی
» پایان نامه سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری)
» پایان نامه سرمایه های فکری و اثر آن بر عملكرد سازمانی

صفحات وبلاگ

منوی اصلی

تبلیغات

دسته بندی خبر ها

نظر سنجی

درباره ی ما


آرشیو

پیوند های وبلاگ

امار وبلاگ

امکانات


Powered By
rozblog.com

کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ postca محفوظ می باشد.